Czy zrobiliście przegląd ryzyka w SZJ w związku z covid-19?


Witajcie. Ostatnio omawiałam z jednym z moich klientów przygotowanie do przeglądu zarządzania Systemu Zarządzania Jakością i w trakcie rozmowy zapytałam o ocenę ryzyka w związku z Covid-19. Okazało się, że u klienta taka ocena nie została wykonana. Wprowadzono działania, jednak formalnie nie wykonano ponownej oceny ryzyk w procesach. Dlatego pomyślałam, że Wam przypomnę o konieczności wykonania takiej oceny ryzyka w SZJ. W SZŚ a napewno w SZ BHP z całą pewnością dokonaliście tej czynności, bo te systemy mają zarządzanie ryzykiem wpisane w swoje DNA. W SZJ nie jest to już takie oczywiste, a norma ISO 9001:2015 wymaga wykonania takiej oceny. Skąd to wymaganie?

Konieczność przeglądu ryzyk w procesach SZJ wynika z pkt 4.1 w którym norma wymaga monitorowania czynników zewnętrznych mających wpływ na cele i zamierzone wyniki systemu. Wystąpienie pandemii koronawirusa Covid-19 jest zmianą czynników zewnętrznych w obszarze rynkowym i prawnym. Zatem zmiana czynników powinna uruchomić w systemie mechanizm sprawdzenia w jaki sposób ta zmiana oddziałuje na nasze procesy. Ponieważ każdy proces w SZJ musi mieć zidentyfikowane i ocenione ryzyka, należy sprawdzić czy zmiany, które wprowadzamy w naszej organizacji nie mają wpływu na ocenę ryzyka w tych procesach. Należy przeanalizować, czy w związku z nimi nie pojawiło się nowe ryzyko, którego wcześniej nie zidentyfikowaliśmy lub czy mamy ryzyka związane ze zdarzeniami będącymi wynikiem pandemii, jak np. ryzyka związane z dużą absencja pracowników lub związane z nieplanowanymi przestojami, ale oceniliśmy je jako niskie, a w obecnej sytuacji być może należy podnieść ocenę ryzyka i wprowadzić dodatkowe działania.

Pamiętajcie, że zgodnie z pkt 9.1.3 normy ISO 9001:2015 organizacja powinna analizować i oceniać skuteczność działań m.in odnoszących się do ryzyka i szans (lit. e). Dlatego należy mieć dowód na dokonanie takiej oceny w stosunku do działań związanych z pandemią. 

Zbliża się koniec roku kalendarzowego, więc większość firm dokonuje przeglądów zarządzania. Pamiętajcie zatem, aby te kwestie również zostały podjęte na przeglądzie i udokumentowane, bo to wymaganie pkt. 9.3 normy ISO 9001:2015. Powodzenia!

Organizacja ISO od początku swojego istnienia wspiera organizacje w rozwiązywaniu przeróżnych problemów, z którymi muszą się borykać w swoim codziennym działaniu. Dlatego też i teraz, organizacja ISO przygotowała zestaw norm, które pomogą w rozwiązywaniu różnych problemów wynikających z pandemii koronawirusa. Zestaw bezpłatnych standardów, odnoszących się do środków ochrony indywidualnej, wyrobów medycznych, zarządzania ryzykiem. Link do strony z listą standardów pomocnych w czasach epidemii zamieszczam tu 

Tak przed weekendem dla tych, którzy mają ochotę oderwać się od codziennej pracy ale nie wypaść z tematu, serdecznie polecam lekturę Nassim Nicholas Taleb Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy. Sięgnęłam po tę książkę zachęcona bardzo dobrą recenzją osoby, która uważam za autorytet w dziedzinie zarządzania ryzykiem. Nie zawiodłam się - książka w zupełnie inny sposób podchodzi do tematyki ryzyka, które się materializuje i gotowości firm na niespodziewane zdarzenia czy zjawiska. 

Serdecznie zachęcam do lektury, bo mimo że Taleb jest naukowcem, książka jest napisana w świetny sposób. Czyta się ją jak beletrystykę i nie trzeba być specjalistą, żeby zrozumieć o co chodzi Talebowi.