Poznaj naszą firmę i zostań z nami na dłużej


Historia firmy zaczyna się w 2013 roku, kiedy Małgorzata Biarda – założycielka i właścicielka firmy - otworzyła działalność gospodarczą i rozpoczęła działalność w obszarach norm i systemów zarządzania opartych o normy ISO, którymi zawodowo zajmuje się od 2003 roku. Przez kilka lat działalności biznesowej zyskała nie tylko lojalnych klientów, którzy współpracują z nią od lat i polecają innym, ale też skupiła wokół ISOna6 zespół pasjonatów – osób, które są nie tylko profesjonalistami, ale przede wszystkim pasjonatami, w zakresie systemów zarządzania i standardów ISO. Dlatego współpraca z nami to gwarancja najbardziej aktualnej wiedzy, wysokich kompetencji i sukcesu. 

Małgorzata Biarda od ponad 18 lat szkoli z norm ISO 9001, 9004, 14001, 45001, 45003, 31000, 31010, 22301 i audituje systemy zarządzania oparte o normy ISO. Od prawie 8 lat wdraża i konsultuje systemy zarządzania jakością, środowiskowego, BHP, ciągłością działania a także zarządzanie ryzykiem. Posiada certyfikaty CQI/IRCA Auditora Wiodącego Systemu Zarządzania Jakością (wg ISO 9001), Systemu Zarządzania Środowiskowego (wg ISO 14001), Systemu Zarządzania BHP (wg ISO 45001) oraz Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (wg ISO 22301). Na swoim koncie ma współpracę z wieloma firmami oraz z jednostkami certyfikującymi. Poza szkoleniami z norm ISO, jest autorką szeregu autorskich szkoleń i warsztatów, które pomagają rozwijać kompetencje osób i doskonalić systemy. 

Poza tematyką systemową interesuje się zagadnieniami rozwoju indywidualnego oraz rozwoju managerskiego, zagadnieniami komunikacji i budowania relacji biznesowych. Posiada Certyfikat Trenera Biznesu, Certyfikat VCC Trenera sprzedaży z elementami NLP oraz wiele innych certyfikatów i dyplomów potwierdzających umiejętności, menedżerskie, trenerskie, eksperckie. Jako trenerka i coach biznesu, ze specjalizacją w dziedzinie rozwoju kadry managerskiej, współtworzy repertuar środków osobistego rozwoju i oddziaływania na podległe zespoły w duchu profesjonalnego feedbacku. 


Uśmiechięta kobieta

 

Nasze usługi możemy podzielić na cztery następujące kategorie, w ramach których możemy zaoferować szereg rozwiązań właściwych dla danej organizacji czy osoby.

  1. Wdrożenia systemów zarządzania opartych o normy ISO 9001, 14001, 45001, 22301, 27001.

  2. Integrację różnych systemów zarządzania w jeden Zintegrowany System Zarządzania.

  3. Implementację nowego systemu zarządzania z jednoczesną integracja nowego systemu z już działającym systemem zarządzania.

  4. Wdrożenie wytycznych CSR wg normy ISO 26000 Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności.

  5. Przygotowanie firmy do obowiązku raportowania ESG.

  6. Szkolenia z norm ISO: 9001, 9004, 14001, 14004, 22301, 26000, 27001, 31000, 31010, 45001, 45003.

  7. Szkolenia dostarczające i doskonalące kompetencje personelu, niezbędne do skutecznego wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania i organizacji.

  8. Konsultacje już zaimplementowanych systemów zarządzania w celu zdiagnozowania problemów oraz zaproponowania rozwiązań doskonalących.

  9. Audyty wszystkich typów: diagnostyczne, zerowe, wewnętrzne, klientowskie, operacyjne.