Blog


W tym miejscu prezentujemy najnowsze trendy ze świata norm ISO i regulacji dotyczących systemów zarządzania. Śledzimy wszystko co dzieje się w normalizacji światowej, sprawdzamy planowane i oczekiwane nowe wydania standardów, informujemy o ich publikacjach. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem praktyków - wdrożeniowców, konsultantów, auditorów, trenerów - w kwestii zrozumienia wymagań standardów i systemó zarządzania. 


Skuteczny audyt dostawcy

Współczesny biznes wymusza na nas konieczność korzystania z usług zewnętrznych firm – kooperantów, podwykonawców – którzy wykonują dla nas różnego rodzaju elementy wyrobów, czy realizują procesy, które są częścią naszego procesu produkcji lub świadczenia usługi. Taki model działania wydaje się być wygodny i efektywny, zwłaszcza kosztowo.

Co to jest audyt dostawcy

Współczesny biznes wymusza na nas konieczność korzystania z usług zewnętrznych firm – kooperantów, podwykonawców – którzy wykonują dla nas różnego rodzaju elementy wyrobów, czy realizują procesy, które są częścią naszego procesu produkcji lub świadczenia usługi. Taki model działania wydaje się być wygodny i efektywny, zwłaszcza kosztowo.

Przypominajka dotycząca raportowania środowiskowego

Początek roku kalendarzowego to czas składania obowiązkowych sprawozdań dotyczących korzystania ze środowiska naturalnego.

Wytyczne do prowadzenia audytów - norma ISO 19011

Wszystkie trzy typu audytów, tj. audyt wewnętrzny, audyt u dostawcy i audyt jednostki certyfikującej są procesem, który zawiera te same etapy i działania do wykonania.

Audyt pierwszej, drugiej i trzeciej strony

W przypadku audytu pierwszej strony to organizacja decyduje o tym w jaki sposób będzie realizowała wymagania danej normy ISO odnośnie audytu wewnętrznego.

Czym jest audyt i jaką pełni rolę w systemach zarządzania

Audyt – jedno z kluczowych wymagań systemów zarządzania opartych o normy ISO, którego celem jest ocena systemu, procesu, dostawcy.

Cele zrównoważonego Rozwoju vs Norma ISO 14001:2015

Organizacja Narodów Zjednoczonych, mając na uwadze dobrostan Ziemi i Ludzi, ustaliła w 2015 roku cele zrównoważonego rozwoju. Celów jest 17, zadań które pomagają je realizować 169, a czas na ich realizację to okres od 2015 do 2030 roku. Cele są podzielone na 5 kategorii, tzw. 5xP: ludzie (ang. people), planeta (ang. planet), dobrobyt (ang. prosperity), pokój (ang. peace), partnerstwo (ang. partnership).

Identyfikacja aspektów środowiskowych (norma ISO 14001:2015, pkt 6.1.2)

Podstawą Systemu Zarządzania Środowiskowego (dalej SZŚ) jest identyfikacja oraz ocena aspektów środowiskowych i ich wpływów na środowisko naturalne oraz zaplanowanie działań do aspektów znaczących. Warto zatem przybliżyć sobie pojęcie aspektów środowiskowych i wpływów środowiskowych.