Nasza oferta


WykresyOferta ISOna6 skierowana jest do osób i organizacji, które cenią sobie rozwiązania dopasowane do organizacji. Nasze doświadczenia zawodowe i profesjonalizm osób zaangażowanych w prace do klientów, nie pozwalają nam oferować rzeczy gotowych. W naszym świecie nie istnieją „gotowce”, standardowe „templaty” czy „layouty”.  

Dlaczego? Dlatego że nie ma dwóch identycznych systemów zarządzania opartych o tę samą normę, nawet dla bardzo podobnych firm, działających w tej samej branży. System zarządzania jest jak marka premium – niepowtarzalny, niepodrabialny, niesztampowy. SYSTEM ZARZĄDZANIA WG NORMY ISO MUSI BYĆ SKROJONY NA MIARĘ, TYLKO WÓWCZAS BĘDZIE SKUTECZNYM NARZĘDZIEM. 

Zanim Ci coś zaproponujemy, zrobimy dokładną analizę potrzeb i analizę stanu zero. Sprawdzimy od czego zaczynamy i czego potrzebujesz, a potem przygotujemy ofertę i siądziemy do stołu, aby ją przedyskutować z Tobą. Kiedy zaakceptujesz nasze propozycje , ruszamy do pracy.  


Wdrożenia

Separator

Dlaczego warto wdrażać systemy zarządzania 

Systemy Zarządzania oparte o standardy ISO są narzędziem wspierającym firmy każdej wielkości i branży obniżyć koszty, zwiększyć produktywność i uzyskać dostęp do nowych rynków.

Systemy zarządzania oparte o normy ISO działają wg cyklu PDCA. Cykl opiera się o zasadę planuj swoje działania, działaj jak zaplanowałeś, sprawdzaj czy wszystko idzie zgodnie z planem, analizuj wyniki monitorowania i pomiaru i wprowadzaj zmiany, które mają doskonalić twoje wyroby, usługi, procesy. 


Korzyści z wdrożenia systemów zarządzania

Ogólne korzyści z wprowadzenia systemów zarządzania są następujące:

 

 • Pomagają zwiększyć rozpoznawalność marki i dać klientom gwarancję, że technologia jest przetestowana i niezawodna. 
 • Pomagają zbudować zaufanie klientów, że ich produkty są bezpieczne i niezawodne.
 • Pomagają spełniać wymagania prawne i regulacyjne, a tym samym unikać kosztów związanych z kontrolami, kar, mandatów, itp.
 • Pomagają obniżać koszty związane z reklamacjami, odpadami, koszty eksploatacyjne, generalnie pomagają obniżyć koszty we wszystkich aspektach swojej działalności.
 • Pomagają uzyskać dostęp do rynków na całym świecie.

Szkolenia

Separator

Jak prowadzimy nasze szkolenia

Nasze szkolenia prowadzone są zawsze w oparciu o dokładną analizę potrzeb rynkowych (szkolenia otwarte) i konkretnego klienta (szkolenia zamknięte).  

Najbardziej popularne szkolenia: Wymagania norm, Szkolenia dla auditorów, szkolenia z komunikacji i kompetencji miękkich dla auditorów, szkolenia z zarządzania zmianą, szkolenia z narzędzi doskonalenia procesów.

Szkolenia otwarte prowadzone są w oparciu o programy szkoleniowe budowane na podstawie dokładnych analiz rynku i potrzeb klientów.


Szkolenia zamknięte składają się z następujących etapów:

 

 • Etap 1 Analiza potrzeb szkoleniowych u klienta
 • Etap 2 Opracowanie programu szkolenia i przedstawienie go klientowi do akceptacji
 • Etap 3 Opracowanie materiałów szkoleniowych i przedstawienie ich klientowi do akceptacji
 • Etap 4 Realizacja szkolenia
 • Etap 5 Ewaluacja szkolenia i raport poszkoleniowy

Konsultacje

Separator

Co organizacja zyskuje dzięki konsultacjom 

Konsultacje systemów zarządzania stanowią element wsparcia organizacji w rozwiązaniu jej problemów z utrzymaniem i doskonaleniem danego systemu, ale także mogą być skutecznym narzędziem rozwoju organizacji, ewaluacji systemu, doskonalenia i osiągania trwałego sukcesu. 


Podstawowe elementy konsultacji

 

 • diagnoza problemów w systemie zarządzania 
 • działania korygujące i zapobiegawcze
 • działania doskonalące 
 • ocena skuteczności działań korygujących 
 • model ciągłego doskonalenia (PDCA)

Audyty

Separator

Audyt podstawą oceny efektywności systemu

Nasi auditorzy mogą pochwalić się nie tylko wysokimi kompetencjami (w większości współpracują z jednostkami certyfikującymi jako auditorzy trzeciej strony), ale też wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu różnych typów auditów, w tym auditu wewnętrznego i auditu klientowskiego. Nasi auditorzy są specjalistami w tego typu auditach. Mają wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu wszystkich typów auditów. 


Kategorie audytów w organizacji

 

 • Audit wewnętrzny (audit pierwszej strony) 
 • Audit diagnostyczny
 • Audit zerowy
 • Audit klientowski (audit drugiej strony)