Konsultacje

puzzle na stoleWsparcie organizacji w roli konsultanta jest złożonym procesem, polegającym na wzajemnym zaufaniu. W związku z tym ustalenie zasad współpracy konsultanta z firmą zawsze jest poparte diagnozą wstępną sytuacji, badaniem potrzeb i omówieniem różnych wariantów współpracy. Konsultacje w głównej mierze polegają na tym, że konsultant diagnozuje problem lub analizuje problem zdiagnozowany przez klienta i przedstawia rozwiązanie – we współpracy z klientem, jego personelem, ekspertami – które usunie problem i zapobiega jego ponownemu wystąpieniu. Konsultant również wskazuje rozwiązania i działania, które mają zapewnić realizację wymagań danej normy podczas zmian i rozwoju organizacji i jej systemu. 

W naszym przypadku możemy pochwalić się wieloletnim doświadczeniem, dziesiątkami wdrożeń i referencjami od klientów. 

 

Konsultacje

Separator

Co organizacja zyskuje dzięki konsultacjom 

Konsultacje systemów zarządzania stanowią element wsparcia organizacji w rozwiązaniu jej problemów z utrzymaniem i doskonaleniem danego systemu, ale także mogą być skutecznym narzędziem rozwoju organizacji, ewaluacji systemu, doskonalenia i osiągania trwałego sukcesu. 


Podstawowe elementy konsultacji

 

  • diagnoza problemów w systemie zarządzania 
  • działania korygujące i zapobiegawcze
  • działania doskonalące 
  • ocena skuteczności działań korygujących 
  • model ciągłego doskonalenia (PDCA)