Norma ISO 45003:2021 HLS - Struktura Wysokiego Poziomu czyli co?


Norma ISO 45003 jest oparta o tzw. HLS (High-Level Structure), czyli wspólny dla wszystkich norm systemowych układ punktów i wymagań. Jak wiemy podstawowa struktura HLS może być rozwinięta i uzupełniona przez twórców norm w tych aspektach, w których wymaga tego specyfika przedmiotu. Tak jest również w przypadku normy ISO 45003:2021, która dodatkowo jest skorelowana z normą ISO 45001:2018. Zasadniczo norma zawiera wszystkie 10 punktów właściwych dla HLS (pkt.1 Zakres, pkt.2 Powołania normatywne, pkt. 3 Terminy i definicje, pkt.4 Kontekst organizacji, pkt.5 Przywództwo i współudział pracowników, pkt. Planowanie, pkt.7 Wsparcie, pkt.8 Operacje, pkt.9 ocena działania, pkt.10 Doskonalenie), ale część z tych punktów jest rozwinięta o dodatkowe podpunkty, w stosunku do HLS i normy ISO 45001:2018. 

 

lista norm