Korzyści z wdrożenia normy ISO 45003:2021


Współczesny świat charakteryzuje się niespotykaną dotąd w historii ludzkości dynamiką zmian. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie, wymuszając konieczność uczenia się ciągle nowych rzeczy.

W ślad za rozwojem technologicznym podążają zmiany społeczne i socjologiczne. Ewolucja człowieka nie jest taka szybka. Zmiany w funkcjonowaniu człowieka, jego mózgu, jego potrzeb behawioralnych i społecznych czy psychicznych nie następują tak szybko.

Dlatego od pewnego już czasu identyfikuje się nowe zagrożenia w obszarze BHP, a z nich nowe ryzyka, które mają wpływ na zachowania człowieka w pracy, a tym samym na jego bezpieczeństwo i wydajność.

Norma ISO 45003:2021 pozwala sprostać wskazanym wyzwaniom, a jej implementacja niesie wymierne korzyści.

Korzyści z wdrożenia normy ISO 45003:2021 cz. I

Jak sądzisz - czy warto mieć wsparcie w zarządzaniu ryzykiem psychospołecznym?

Współczesny świat charakteryzuje się niespotykaną dotąd w historii ludzkości dynamiką zmian. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie, wymuszając konieczność uczenia się ciągle nowych rzeczy. W ślad za rozwojem technologicznym podążają zmiany społeczne i socjologiczne. Ewolucja człowieka nie jest taka szybka. Zmiany w funkcjonowaniu człowieka, jego mózgu, jego potrzeb behawioralnych i społecznych czy psychicznych nie następują tak szybko. Dlatego od pewnego już czasu identyfikuje się nowe zagrożenia w obszarze BHP, a z nich nowe ryzyka, które mają wpływ na zachowania człowieka w pracy, a tym samym na jego bezpieczeństwo i wydajność. Norma ISO 45003:2021 pozwala sprostać wskazanym wyzwaniom, a jej implementacja niesie wymierne korzyści. 

Korzyść 1. Pomimo tego, że norma ISO 45003:2021 jest standardem opartym o architekturę norm ISO, może być zaimplementowana przez każdą organizację, nawet tę, która nie ma i nie miała wcześniej żadnego innego systemu zarządzania opartego o normy ISO.

Korzyść 2. Norma oparta jest o cykl PDCA, zatem pozwala stworzyć iteracyjny mechanizm, gwarantujący ciągłe doskonalenie organizacji w obszarze zarządzania ryzykiem związanym z zagrożeniami psychologicznymi i socjologicznymi.

Korzyść 3. Wprowadzenie do procesu zarządzania ryzykiem i szansami BHP aspektów psychologicznych i psychospołecznych wzmacnia jego kompleksowość. Zarządzamy w ten sposób każdym rodzajem ryzyka, które mogłoby mieć negatywny wpływ na wyniki i cele SZ BHP.

Korzyść 4. Jedną z kluczowych koncepcji tej normy jest jej integracja z procesami biznesowymi i celami strategicznymi organizacji. Tym samym jej implementacja w organizacji pozwoli wzmocnić inne działania, np. z obszarów HR, które są realizowane w firmie w odniesieniu do ww. zagadnień.

Korzyść 5. Działania odnośnie ryzyka psychospołecznego i wykorzystywanie szans wynikających z zarządzania tego typu ryzykiem powoduje tworzenie miejsc pracy pozwalających zachować dobrostan pracownika, utrzymać równowagę między życiem zawodowym i prywatnym, itd. W konsekwencji prowadzi to do większego przywiązania pracownika do firmy i zaangażowania się w jej działania. pozwala to m.in na zmniejszenie rotacji, zwiększenie zaangażowania, innowacyjności i oczywiście wydajności ludzi. 

Korzyść 6. Identyfikacja obszarów związanych z zarządzanie ryzykiem psychospołecznym, a następnie identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i szans oraz działania odnośnie ryzyka i szans psychospołecznych pozwalają poprawić wyniki zarządzania w obszarze BHP.

Korzyść 7. Implementacja szczegółowych wytycznych normy ISO 45003:2021 wzmacnia proaktywny charakter naszego procesu zarządzania ryzykiem BHP w organizacji, a tym samym wpływa pozytywnie na jego wyniki i cele.

Korzyść 8. Eliminacja zagrożeń związanych z ryzykiem psychospołecznym powoduje, że pracownicy są mniej podatni na takie czynniki jak wypalenie zawodowe, lęki, depresje, itp. Tym samym eliminujemy typ urazów czy chorób, które są zwykle trudno wykrywalne, a przynoszą negatywne skutki. 

Korzyść 9. Ryzyka z grupy ryzyk psychospołecznych materializują się w sposób, który nie zawsze wiążemy z pracą. Stany lękowe, depresje, wypalenie oddziałują negatywnie na pracownika, zwiększając ilość błędów, zmniejszając jego indywidualną produktywność i zaangażowanie. To zaś generuje kolejne frustracje, lęki, obniżenie poczucia własnej wartości i koło się zamyka. Zarządzając tego typu ryzykiem i szansami zauważamy wyraźną poprawę w obszarze BHP, ale także w efektywności pracowników a tym samym organizacji.

Wszystkie ww. korzyści prowadzą do wyraźnych oszczędności finansowych i redukcji kosztów związanych z nieobecnościami pracowników będących na zwolnieniu lekarskim, redukcji kosztów incydentów, wypadków, odszkodowań, itd.