Minimalne wymagania normy ISO 45001:2018 odnośnie do udokumentowanej informacji


Norma ISO 45001:2018 w pkt. 7.5.1 wymaga, aby organizacja posiadała udokumentowane informacje wymagane przez tę normę. Warto więc zastanowić się jakich dokumentów wymaga norma. 

Wiemy już, że dzieli ona udokumentowaną informację na dwie kategorie – przechowywaną i utrzymywaną udokumentowaną informację. Sprawdźmy zatem gdzie norma wymaga dokumentacji. 

Poniżej zestawienie minimalnych wymagań dokumentacyjnych normy ISO 45001:2018

 

Pkt. normy

Wymaganie udokumentowanej informacji

Utrzymywana udokumentowana informacja (czyli dokumentacja opisują i statuująca SZ BHP. 

4.3 

Zakres Systemu Zarządzania BHP

5.2 

Polityka BHP

6.1.1.2-6.1.2.3

Zagrożenia, ryzyka szanse BHP i inne, mające wpływ na SZ BHP wraz z kryteriami i metodologia oceny

6.1.3

Wymagania prawne i inne 

6.2 

Cele BHP

8.1.1

Dokumentacja w zakresie niezbędnym do uzyskania pewności, że procesy nadzoru operacyjnego zostały zrealizowane tak, jak to zaplanowano.

8.2 

Plany gotowości na awarie

9.2 

Program auditu wewnętrznego

10.3

Ciągłe doskonalenie

Utrzymywana udokumentowana informacja (czyli dowody, że nasze działania są realizowane wg. planów i zgodnie z deklaracjami

6.2 

Dowody na realizację celów zgodnie z planami dla nich ustanowionymi 

7.2 

Dowody na wymagane kompetencje

7.4

Dowody na komunikację wewnętrzną a zwłaszcza zewnętrzną

8.1.1

Dowody na realizację zaplanowanych działań nadzoru operacyjnego 

8.1.4

Dowody na nadzór nad zakupami, wykonawcami i procesami zlecanymi na zewnątrz

8.2

Dowody na testowanie, weryfikowanie i realizację planów awaryjnych oraz na komunikowanie tych planów i wszelkich zmian z nimi związanych

9.1.1 

Dowody na monitorowanie, pomiar, analizę i ocenę

9.1.2 

Dowody na ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi

9.2 

Dowody na realizację programu auditów wewnętrznych 

9.3 

Dowody na przeprowadzenie przeglądu zarzadzania

10.2 

Dowody na zajęcie się incydentem, niezgodnością i prowadzenie działń korygujących oraz ocenę ich skuteczności

10.3 

Dowody na realizację ciągłego doskonalenia