Ocena Ryzyka Zawodowego – to rozumiem, ale co to są te inne ryzyka BHP?


W zdecydowanej większości przypadków (a wiem o czym mówię bo wdrażam i audituję systemy), wymagana prawem Ocena Ryzyka Zawodowego (tzw. ORZ) nie budzi zwykle wątpliwości i dowody na jej wykonanie z łatwością znajdują się w firmie. No i nagle standard ISO 45001:2018 wymaga identyfikacji i oceny zagrożeń, ryzyk BHP i innych ryzyk mających wpływ na wyniki SZ BHP. Czyli czego? Inne ryzyka to te, które nie wiążą się bezpośrednio z miejscem pracy, ale też mają wpływ na wyniki waszego SZ BHP. I tu właśnie przydaje się kontekst, tj. określone czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, wymagania stron zainteresowanych zewnętrznych i wewnętrznych. Przecież ryzyko w organizacji nie wiąże się tylko z wykonywaną pracą, ze stanowiskiem pracy. Może czaić się np. w częściach wspólnych, może wiązać się z dużą rotacją pracowników albo z trudnościami w pozyskaniu kompetentnej kadry czy podwykonawcy. 

Co zatem powinieneś zrobić. Przyjrzeć się czynnikom kontekstowym i potraktować je jako źrodło ryzyka, które jeśli się zmaterializuje, może mieć wpływ na bezpieczeństwo w pracy, na zdrowie i życie ludzi. Przykłady takiego ryzyka? na przykład ryzyko związane z dużą rotacją pracowników. Jeśli masz wysokie dwucyfrowe wskaźniki rotacji, oznacza to, że ciagle masz nowych, niedoświadczonych pracowników. Wzrasa zatem prawdopodobieństwo, że nowy pracownik, nie znający firmy, procesu, zasad diałania, itd. zrobi coś niewłaściwe i ulegnie wypadkowi. Rotacja pracowników nie będzie wzięta pod uwagę w ORZ, więc jesli ograniczysz się tylko do tej oceny ryzyka, nie uwzględnich wszystkich ryzyk i nie przygotujesz się na ich skutki. Teraz już widzisz sens i potrzebę oceny innych ryzyk we SZ BHP. Chcesz wiedzieć więcej? Napisz proszę w komentarzu czy jesteś zainteresowany większą ilościa praktycznych informacji dotyczących identyfikacji ryzyk innych niż ryzyka BHP w SZ BHP.