Szansa BHP – co to takiego.


Szanse w systemach zarządzania to zupełnie nowa kategoria wymagań, która pojawiła się po 2012 roku, czyli wraz z Architekturą Wysokiego Poziomu i Załącznikiem SL. Co to właściwe jest ta szansa i jak ją rozumieć. Szansa to okoliczność lub zespół okoliczności, które mogą prowadzić do poprawy efektów działania w zakresie BHP. Tyle definicja, ale co z tego wynika. Jakie okoliczności? Otóż wszystkie czynniki kontekstu, w tym wymagania prawne, stron zainteresowanych, które mogą przyczynić się do poprawy wyników SZ BHP, mogą ułatwić realizację celów BHP, mogą wesprzeć zamierzone rezultaty SZ BHP. Skąd je wziąć? Za analizy kontekstu, analizy zagrożeń, z wymagań stron zainteresowanych.  Np. analizujecie kontekst wewnętrzny i stwierdzacie, że większość kluczowych ekspertów w waszej organizacji jest w wieku przedemerytalnym i pojawia się ryzyko, że wszyscy na raz odejdą na emeryturę w tym samym czasie, a więc pozostaniecie bez kluczowej wiedzy. Możecie zignorować ten fakt albo możecie podjąć działania mające na celu zmianę tej sytuacji. Wykształcicie młodszych ekspertów, ustalicie mentoring lub sukcesję, albo znajdziecie inne, bardziej dopasowane do was rozwiązanie. To będzie szansa – nie tylko mitygacja ryzyka, ale szansa, bo mechanizmy, które stworzycie czy procesy, które zaplanujecie będą działały w organizacji, nawet jak ta grupa „emerytów” już odejdzie. Zabezpieczycie swoją firmę przed wystąpieniem takie sytuacji w przyszłości. Dodatkowo stworzycie możliwości rozwoju, awansu innym, a to istotny czynnik dla młodych ambitnych ludzi, aby z Wami zostać. Uda się więc zatrzymać rotację, a szczególnie odejście najbardziej kompetentnych pracowników.