Wymagania prawne i inne w normie ISO 45001:2018


Norma ISO 45001:2018 w pkt. 6.1.3 wymaga zidentyfikowania wymagań prawnych i innych. Wymagania prawne – oczywiste przepisy prawa, które dotyczą naszej firmy, czyli ustawy, uchwały, dekrety i dyrektywy, nakazy wydane przez organy regulacyjne, pozwolenia, licencje lub inne formy zezwoleń, wyroki sądów lub organów administracyjnych, traktaty, konwencje, protokoły, układy zbiorowe pracy.

Co to jednak są te inne zobowiązania? Inne wymagania mogą obejmować: wymagania organizacji, warunki wynikające z umów, umowy dotyczące pracy, porozumienia ze stronami zainteresowanymi, porozumienia z instytucjami ochrony zdrowia, normy niezwiązane z przepisami prawa, normy uzgodnione na zasadzie konsensu i wytyczne, dobrowolne zasady, kodeksy postępowania, specyfikacje techniczne, statuty, publiczne zobowiązania organizacji lub jej organizacji macierzystej. 

Kiedy przestrzeganie wymagań prawnych jest dla nas oczywiste, tak już z tymi „innymi” różnie to bywa. Trzeba sobie jednak uświadomić, że jeżeli decydujemy się na realizację innego wymagania, staje się ono naszym wymaganiem obowiązkowym, jak wymaganie prawne. Musimy odnosić się do niego jak do obowiązku i przestrzegać go zawsze, niezależnie od okoliczności.