Blog


W tym miejscu prezentujemy najnowsze trendy ze świata norm ISO i regulacji dotyczących systemów zarządzania. Śledzimy wszystko co dzieje się w normalizacji światowej, sprawdzamy planowane i oczekiwane nowe wydania standardów, informujemy o ich publikacjach. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem praktyków - wdrożeniowców, konsultantów, auditorów, trenerów - w kwestii zrozumienia wymagań standardów i systemó zarządzania. 


Nowa norma do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - ISO 45001:2018

W marcu 2018 roku organizacja ISO wydała pierwszy międzynarodowy standard dotyczący systemu zarządzania BHP, czyli normę ISO 45001:2018.

Definicja ryzyka w normie ISO 45001:2018

Ryzyko jest zdefiniowane w systemach zarządzania jako wpływ niepewności. Warto zatem zastanowić się czym jest niepewność. Niepewność to brak 100% informacji na dany temat. Mówimy „nie ma pewności” jeśli nie mamy wszystkich danych, nie znamy wszystkich faktów. Tak też jest w naszych systemach. Działania odnośnie do ryzyka, to właśnie próba oszacowania niepewności.

Nowa norma ISO 45003:2021 - Zarządzanie ryzykiem psychopsołecznym

W czerwcu 2021 roku organizacja ISO opublikowała nowy standard w rodzinie norm ISO 45000, czyli norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Nowa międzynarodowa norma ISO 45003:2021 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – Bezpieczeństwo i higiena pracy – Wytyczne dotyczące zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi obejmuje swoim zakresem zagadnienia, które odnoszą się do zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym i samopoczuciem pracowników. 

Korzyści z wdrożenia normy ISO 45003:2021

Współczesny świat charakteryzuje się niespotykaną dotąd w historii ludzkości dynamiką zmian. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie, wymuszając konieczność uczenia się ciągle nowych rzeczy.

W ślad za rozwojem technologicznym podążają zmiany społeczne i socjologiczne. Ewolucja człowieka nie jest taka szybka. Zmiany w funkcjonowaniu człowieka, jego mózgu, jego potrzeb behawioralnych i społecznych czy psychicznych nie następują tak szybko.

Norma ISO 45003:2021 HLS - Struktura Wysokiego Poziomu czyli co?

Norma ISO 45003 jest oparta o tzw. HLS (High-Level Structure), czyli wspólny dla wszystkich norm systemowych układ punktów i wymagań. Jak wiemy podstawowa struktura HLS może być rozwinięta i uzupełniona przez twórców norm w tych aspektach, 

Czy zrobiliście przegląd ryzyka w SZJ w związku z covid-19?

Witajcie. Ostatnio omawiałam z jednym z moich klientów przygotowanie do przeglądu zarządzania Systemu Zarządzania Jakością i w trakcie rozmowy zapytałam o ocenę ryzyka w związku z Covid-19. Okazało się, że u klienta taka ocena nie została wykonana.

Ocena Ryzyka Zawodowego – to rozumiem, ale co to są te inne ryzyka BHP?

W zdecydowanej większości przypadków (a wiem o czym mówię bo wdrażam i audituję systemy), wymagana prawem Ocena Ryzyka Zawodowego (tzw. ORZ) nie budzi zwykle wątpliwości i dowody na jej wykonanie z łatwością znajdują się w firmie. No i nagle standard ISO 45001:2018 wymaga identyfikacji i oceny zagrożeń, ryzyk BHP i innych ryzyk mających wpływ na wyniki SZ BHP.

Szansa BHP – co to takiego.

Szanse w systemach zarządzania to zupełnie nowa kategoria wymagań, która pojawiła się po 2012 roku, czyli wraz z Architekturą Wysokiego Poziomu i Załącznikiem SL. Co to właściwe jest ta szansa i jak ją rozumieć. Szansa to okoliczność lub zespół okoliczności, które mogą prowadzić do poprawy efektów działania w zakresie BHP. Tyle definicja, ale co z tego wynika. Jakie okoliczności?