Blog


W tym miejscu prezentujemy najnowsze trendy ze świata norm ISO i regulacji dotyczących systemów zarządzania. Śledzimy wszystko co dzieje się w normalizacji światowej, sprawdzamy planowane i oczekiwane nowe wydania standardów, informujemy o ich publikacjach. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem praktyków - wdrożeniowców, konsultantów, auditorów, trenerów - w kwestii zrozumienia wymagań standardów i systemó zarządzania. 


Wymagania prawne i inne w normie ISO 45001:2018

Norma ISO 45001:2018 w pkt. 6.1.3 wymaga zidentyfikowania wymagań prawnych i innych. Wymagania prawne – oczywiste przepisy prawa, które dotyczą naszej firmy, czyli ustawy, uchwały, dekrety i dyrektywy, nakazy wydane przez organy regulacyjne, pozwolenia, licencje lub inne formy zezwoleń, wyroki sądów lub organów administracyjnych, traktaty, konwencje, protokoły, układy zbiorowe pracy.

Jak zorganizować sobie domowe biuro

Ostatnie pół roku to czas szybkich zmian w sposobie wykonywania pracy. Zmiany, będące wynikiem pandemii koronawirusa (COVID-19) dotyczą między innymi konieczności pracy z domu, tzw. pracy zdalnej. Jak wiemy nie ma jeszcze odpowiednich uregulowań prawnych, dotyczących tej formy świadczenia pracy, więc firmy starają się we własnym zakresie regulować zasady pracy zdalnej, ale nie wszystkie. Dlatego warto uświadomić sobie kilka ważnych kwestii dotyczących organizacji pracy w domu.

Nowa norma ISO 45003:2021 już dostępna

W czerwcu 2021 roku organizacja ISO opublikowała nowy standard w rodzinie norm ISO 45000, czyli norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Nowa międzynarodowa norma ISO 45003:2021 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – Bezpieczeństwo i higiena pracy – Wytyczne dotyczące zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi obejmuje swoim zakresem zagadnienia, które odnoszą się do zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym i samopoczuciem pracowników.